[1]
Smetonienė I. 2020. Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata . Vilnius University Open Series. 1 (gruodž. 2020), 70-80. DOI:https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.4.