[1]
Stundžienė B. 2020. Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu . Vilnius University Open Series. 1 (gruodž. 2020), 81-101. DOI:https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.5.