(1)
Judžentytė-ŠinkūnienėG.; ZubaitienėV. Įvadinės Pastabos. open-series 2018, 7-12.