(1)
TrumpaA. Ar XVII A. Latvių Kalbos žodynai – Patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?. open-series 2018, 44-60.