(1)
Judžentytė-ŠinkūnienėG.; ZubaitienėV. Atitikmenų ekvivalentiškumo Problema Paraleliniuose XVII A. žodynuose. open-series 2018, 61-125.