(1)
ThiesF. Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas: Leksikografiniuose šaltiniuose Nepaliudyti žodžiai Ir Jų reikšmės. open-series 2018, 140-167.