(1)
Jasionytė-MikučionienėE. Komplementiniai Jungtukai Jog Ir Kad Senojoje Ir dabartinėje Lietuvių Kalboje. open-series 2018, 347-372.