(1)
Česnuitytė V. Šeimos Daryba Abipus sienų: Rutininių praktikų, Tradicijų Ir švenčių Vaidmuo Lietuvoje. open-series 2020, 100-126.