(1)
Kondrackaitė K.; Kastanauskaitė U. Vartotojo Interesų Apsauga Vartojimo Sutartiniuose Santykiuose. open-series 2020, 29-45.