(1)
Smetonienė I. Pojęcie wartości W Litewskim językowym Obrazie świata . open-series 2020, 70-80.