(1)
Konickaja J.; Jasiūnaitė B. Lietaus Metaforos Lietuvių Ir Rusų Poezijoje . open-series 2020, 303-325.