Smetonienė I. (2020). Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata . Vilnius University Open Series, (1), 70-80. https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.4