Stundžienė B. (2020). Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu . Vilnius University Open Series, (1), 81-101. https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.5