Judžentytė-ŠinkūnienėG.; ZubaitienėV. Įvadinės pastabos. Vilnius University Open Series, n. 1, p. 7-12, 20 gruodž. 2018.