Judžentytė-ŠinkūnienėG.; ZubaitienėV. Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose. Vilnius University Open Series, n. 1, p. 61-125, 20 gruodž. 2018.