Jasionytė-Mikučionienė E. Komplementiniai jungtukai jog ir kad senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje. Vilnius University Open Series, n. 1, p. 347-372, 20 gruodž. 2018.