Česnuitytė V. Šeimos daryba abipus sienų: rutininių praktikų, tradicijų ir švenčių vaidmuo Lietuvoje. Vilnius University Open Series, n. 3, p. 100-126, 9 rugs. 2020.