Smetonienė I. Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata . Vilnius University Open Series, n. 1, p. 70-80, 4 gruodž. 2020.