Stundžienė B. Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu . Vilnius University Open Series, n. 1, p. 81-101, 4 gruodž. 2020.