Česnuitytė Vida. 2020. „Šeimos Daryba Abipus sienų: Rutininių praktikų, Tradicijų Ir švenčių Vaidmuo Lietuvoje“. Vilnius University Open Series, nr. 3 (rugsėjo), 100-126. https://doi.org/10.15388/OS.2020.6.