Smetonienė I. (2020) „Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata “, Vilnius University Open Series, (1), p. 70-80. doi: 10.15388/VLLP.2020.4.