[1]
Judžentytė-ŠinkūnienėG. ir ZubaitienėV., „Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose“, open-series, nr. 1, p. 61-125, gruodž. 2018.