[1]
Kondrackaitė K. ir Kastanauskaitė U., „Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose“, open-series, nr. 4, p. 29-45, lapkr. 2020.