[1]
Stundžienė B., „Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu “, open-series, nr. 1, p. 81-101, gruodž. 2020.