Trumpa A. „Ar XVII A. Latvių Kalbos žodynai – Patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?“. Vilnius University Open Series, nr. 1, 2018 m.gruodžio, p. 44-60, doi:10.15388/Proceedings.2018.4.