Judžentytė-ŠinkūnienėG., ir ZubaitienėV. „Atitikmenų ekvivalentiškumo Problema Paraleliniuose XVII A. žodynuose“. Vilnius University Open Series, nr. 1, 2018 m.gruodžio, p. 61-125, doi:10.15388/Proceedings.2018.5.