VenckienėJ. „Maironio Pavasario Balsų (1895–1927) Leksikos Redagavimas“. Vilnius University Open Series, nr. 1, 2018 m.gruodžio, p. 289-17, doi:10.15388/Proceedings.2018.12.