Jasionytė-Mikučionienė E. „Komplementiniai Jungtukai Jog Ir Kad Senojoje Ir dabartinėje Lietuvių Kalboje“. Vilnius University Open Series, nr. 1, 2018 m.gruodžio, p. 347-72, doi:10.15388/Proceedings.2018.14.