Juozeliūnienė I., ir Bielevičiūtė I. „Migracijos šeimų ,įprobleminimas‘: šeimos Ir Migracijos Reprezentacijos Oficialiuose Lietuvos Politikos Dokumentuose“. Vilnius University Open Series, nr. 3, 2020 m.rugsėjo, p. 52-63, doi:10.15388/OS.2020.3.