Česnuitytė V. „Šeimos Daryba Abipus sienų: Rutininių praktikų, Tradicijų Ir švenčių Vaidmuo Lietuvoje“. Vilnius University Open Series, nr. 3, 2020 m.rugsėjo, p. 100-26, doi:10.15388/OS.2020.6.