Kondrackaitė K., ir Kastanauskaitė U. „Vartotojo Interesų Apsauga Vartojimo Sutartiniuose Santykiuose“. Vilnius University Open Series, nr. 4, 2020 m.lapkričio, p. 29-45, doi:10.15388/OS.TMP.2020.2.