Smetonienė I. „Pojęcie wartości W Litewskim językowym Obrazie świata “. Vilnius University Open Series, nr. 1, 2020 m.gruodžio, p. 70-80, doi:10.15388/VLLP.2020.4.