Stundžienė B. „Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis Folklore Vertybiniu Aspektu “. Vilnius University Open Series, nr. 1, 2020 m.gruodžio, p. 81-101, doi:10.15388/VLLP.2020.5.