Trumpa, Anta. „Ar XVII A. Latvių Kalbos žodynai – Patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?“. Vilnius University Open Series, no. 1 (gruodžio 20, 2018): 44-60. žiūrėta gruodžio 9, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/12987.