Česnuitytė Vida. „Šeimos Daryba Abipus sienų: Rutininių praktikų, Tradicijų Ir švenčių Vaidmuo Lietuvoje“. Vilnius University Open Series, no. 3 (rugsėjo 9, 2020): 100-126. žiūrėta rugpjūčio 18, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/20543.