Stundžienė, Bronė. „Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis Folklore Vertybiniu Aspektu “. Vilnius University Open Series, no. 1 (gruodžio 4, 2020): 81-101. žiūrėta gruodžio 9, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21388.