1.
Judžentytė-ŠinkūnienėG, Zubaitienė V. Įvadinės pastabos. open-series [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio10 d.];0(1):7-12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/12981