1.
Dini PU. Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt). open-series [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio10 d.];0(1):13-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/12984