1.
Kondrackaitė K, Kastanauskaitė U. Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose. open-series [Prieiga per internetą]. 2020 m.lapkričio16 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo27 d.];(4):29-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21059