1.
Stundžienė B. Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu . open-series [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio4 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];(1):81-101. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21388