Vilnius University Open Series https://www.zurnalai.vu.lt/open-series <p>Įkurtas 2019 m. Publikuoja įvairios tematikos proginius straipsnių rinkinius.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Vilnius University Open Series 2669-0535 Turinys https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24912 <p>-</p> Tomas Davulis Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 1 5 Epic Games v. Apple: Fortnite battle that can change the industry https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24913 <p>When Apple Store was launched, there were 500 applications available for iPhone users. Since then, the number of applications in the App Store skyrocketed and in 2017 reached around 2.2 million. In recent years, the number of apps in the App Store is steadily declining, due to Apple’s decision to remove old apps that do not function or the apps that do not follow current app guidelines. The distribution of the apps is only available through the App Store, where the only available payment processor is controlled by Apple. That places Apple in a unique position.<br>The case Epic Games v. Apple raises a broader discussion, whether Apple as the “gatekeeper” of Apps can restrict distribution and access to the apps in the iOS operational system, and whether that kind of activity can be deemed as a monopolist and restrictive competition in App distribution market. This paper will analyze and critically evaluate the recent lawsuit that was brought up against Apple by Epic Games. The main aspect of this analysis is whether Apple can legally restrict the developer’s ability to distribute the applications through the App Store and if it does not restrict the competition. This article is composed of several chapters. Chapter one will examine the relevant facts of the Epic and Apple lawsuit and will summarize the key arguments of this case. The second chapter will explore the relevant legislation and the relevant market related to previously mention proceedings and will explain how the doctrine of the essential facility might affect the case. Chapter three will delve into similar cases brought up earlier and will cover the distribution of digital goods. Chapter four will provide conclusions and the paths moving forward.<br>The object of the paper is to perform a detailed analysis of the case. The purpose of the paper is an assessment of the relevant facts and legal framework regarding Epic’s claim, as well as analyze the topics of foreclosure and dominance in the market. To write this paper several academic writing methods such as descriptive to provide readers with relevant legislation and inform them about relevant facts of the case, also analytical to form the readers’ opinions regarding the recent events and activities of both sides of the suit, also a comparative to compare different legal frameworks in the United States of America and European Union regarding the regulation of monopoly were used. There is no doubt this topic has enormous relevance because of its’ possible after-effects. Epic’s claim already has an impact not only on Apple but also on the whole app development and distribution industry of digital goods and might create a precedent to the similar cases. Currently, this claim is only discussed in the media, and there is no precedent. This article will not give a clear answer to how this lawsuit will be resolved, because it mainly depends on court interpretation of the relevant market. We would rather give a few alternative solutions to this case.</p> Paulina Ambrasaitė Agnė Smagurauskaitė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 6 25 10.15388/TMP.2021.1 Skaitmeniniai duomenys: ar reikalingas naujas teisinis reguliavimas? https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24914 <p>Straipsnyje analizuojami skaitmeninių duomenų fenomeno, jų reguliavimo ir duomenų nuosavybės probleminiai aspektai ir svarba.</p> Akvilė Medvedevaitė Gabrielė Velta Mickevičiūtė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 26 49 10.15388/TMP.2021.2 Telemedicina: probleminiai (ne)reguliavimo aspektai ir ateities perspektyvos https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24915 <p>Straipsnyje analizuojami telemedicinos probleminiai (ne)reguliavimo aspektai ir ateities perspektyvos</p> Alanas Gulbinas Kamilė Jogminaitė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 50 69 10.15388/TMP.2021.3 Restrictions during pandemic: justified but is it lawful? https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24916 <p>Straipsnyje analizuojama, ar apribojimai verslui karantino metu buvo proporcingi ir teisėti. Šio straipsnio autoriai teigia, kad priverstinis verslo uždarymas karantino metu turi būti traktuojamas kaip nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams, o ne ekonominės veiklos laisvės ribojimas, nes veikla visiškai sustabdyta. Tokie ribojimai gali būti įvedami tik išimtiniais atvejais, įstatymo pagrindu, o Lietuvos Vyriausybė turi proporcingai atlyginti nuostolius įmonėms dėl priverstinio uždarymo.</p> Andra Mažrimaitė Vytautas Pasvenskas Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 70 91 10.15388/TMP.2021.4 Kinijos atsakomybė už Covid-19 pandemiją: per tarptautinės teisės perspektyvą https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24917 <p>Šis straipsnis nagrinėja valstybės atsakomybės elementus pagal tarptautinę teisę ir analizuoja teisines prielaidas Kinijos atsakomybei pagal tarptautinę teisę už COVID-19 pandemijos valdymo veiksmus.</p> Andrius Piepolis Kamilė Smilgevičiūtė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 92 109 10.15388/TMP.2021.5 Nuotolinio teismų darbo Lietuvoje galimybės ir perspektyvos https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24918 <p>Straipsnyje analizuojamos nuotolinio teismų darbo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje. Remiantis tarptautiniais dokumentais, teisės aktais ir doktrina, Nacionalinės teismų administracijos pateikta informacija bei teisėjų ir advokatų apklausų rezultatais pateikiamos įžvalgos dėl nuotolinio baudžiamųjų bylų nagrinėjimo COVID-19 pandemijos metu. Atlikta teismų nuotolinio darbo įtakos baudžiamojo proceso dalyvių teisėms ir pareigoms analizė. Pateikiamos įžvalgos dėl teismų nuotolinio darbo reglamentavimo ir praktikos ateityje.</p> Arnas Malakauskas Raminta Matulytė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 110 128 10.15388/TMP.2021.6 Turinio viršenybė prieš formą principas, taikymas mokestiniuose ginčuose https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24919 <p>Straipsnyje pateikiama turinio viršenybės prieš formą principo samprata, naujų įstatymo pakeitimų aktualumai, susiformavimo analizė ir principo taikymas naujausiuose mokestiniuose ginčuose Lietuvoje bei užsienyje.</p> Arnas Sabalys Robertas Remeika Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 129 145 10.15388/TMP.2021.7 Rezoliucijos priimti ieškinį apskundimo problematika https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24920 <p>Šiame straipsnyje analizuojami rezoliucijos priimti ieškinį apskundimo probleminiai aspektai, pateikiama 2013 – 2020 m. laikotarpio Lietuvos teismų praktikos analizė ir jos atitiktis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse įtvirtintam reguliavimui.</p> Roberta Biveinytė Aušrinė Dambrauskaitė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 146 161 10.15388/TMP.2021.8 Vaiko atvaizdo naudojimas reklamai socialiniuose tinkluose https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24921 <p>Moksliniame darbe akcentuojama, kad yra reikalinga imtis teisinio reguliavimo priemonių, kurios užtikrintų vaiko kaip informacijos kūrėjo teises internetinėje erdvėje, nes vaikas yra itin pažeidžiamas visuomenės narys. Šiuo metu egzistuojantis reguliavimo mechanizmas nėra pajėgus apginti vaiko teisių, kai jo atvaizdas yra naudojamas reklamai netinkamai socialiniuose tinkluose. Dėl šios priežasties vaikas gali patirti tėvų piktnaudžiavimą valdžią, negarantuojama vaiko teisė į poilsį, turto atskirumo principas.</p> Beatričė Jasinskaitė Monika Ubavičiūtė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 162 181 10.15388/TMP.2021.9 Civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už savivaldžių automobilių sukeltą žalą https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24922 <p>Straipsnyje siekiama išanalizuoti ir įverti, ar egzistuojantis teisinis reguliavimas Lietuvoje yra pakankamas taikant civilinę ir baudžiamąją atsakomybę už visiškos automatizacijos savivaldžiais automobiliais sukeltą žalą. Ši hipotezė yra patvirtinama analizuojant savivaldžio automobilio techninę specifiką, civilinės ir baudžiamosios atsakomybės teisinį reguliavimą Lietuvoje bei pagrindines šių atsakomybės rūšių teorijas.</p> Deimantė Rimkutė Kristijonas Povylius Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 182 210 10.15388/TMP.2021.10 Kodėl administraciniam procesui (ne)reikalinga kasacija? https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24923 <p>Straipsnyje analizuojama administracinių teismų sistema, jos privalumai, trūkumai bei patobulinimai.</p> Deividas Jokšas Erika Katiševskaja Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 211 234 10.15388/TMP.2021.11 Kibernetinis persekiojimas (cyberstalking): viktimizacijos ypatumai ir teisinio reagavimo galimybės https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24924 <p>Straipsnyje analizuojamas kibernetinio persekiojimo reiškinys, aptariant kibernetinio persekiojimo skirtingumą nuo vadinamo tradicinio persekiojimo (nenaudojant elektroninės erdvės) ir kibernetinį nusikaltimo pobūdį. Taip pat nagrinėjami kibernetinio persekiojimo viktimizacijos ypatumai, išskiriant būdingiausius persekiotojo ir nukentėjusio asmens požymius bei jų interakciją. Straipsnyje svarstomos teisinio reagavimo į kibernetinį persekiojimą galimybės nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.</p> Gabija Panomariovaitė Justina Zokaitė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 235 257 10.15388/TMP.2021.13 Trečiųjų šalių slapukai: koks pasaulis be jų? https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24925 <p>2020 metų sausio 14 dieną Google priėmė sprendimą, kuriame paskelbė, kad nuo 2022 metų bus atsisakomi trečiųjų šalių slapukai. Tai lėmė visuotinę reakciją dėl šio siekiamo pokyčio tarptautinėje rinkoje, kadangi „sausainėlių” pabaiga užkirs kelią rinkti bei naudoti informaciją apie vartotojus. Todėl bendrovės bus priverstos ieškoti naujų metodų, kaip pasiekti rinkodarai reikiamus duomenis. Straipsnyje analizuojama, kokios pirmosios rinkos dalyvės ėmėsi šio sprendimo įgyvendinimo, koks viso to teisinis pagrindas ir tikslai. Be to, darbe rašoma, kokią tai turės reikšmę tokiems faktoriams kaip reklamos ekosistemai, verslo modeliams bei vartotojų duomenų apsaugos reikalavimų išpildymui.</p> Justė Juškaitė Milda Aušrinė Janušauskaitė Autorių teisių (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-18 2021-10-18 258 278 10.15388/TMP.2021.12