[1]
Lokė B. 2016. „ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI. Politologija. 81, 1 (geg. 2016), 111-132. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2016.1.10008.