[1]
Matonytė I., Morkevičius V., Lašas A. ir Jankauskaitė V. 2017. GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA. Politologija. 85, 1 (geg. 2017), 3-55. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10669.