[1]
Jankauskas A. 2013. IN MEMORIAM. PROF. TOMAS REMEIKIS 1934–2013. Politologija. 71, 3 (saus. 2013), 151-157. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2013.3.1722.