[1]
Aleksandravičius P. 2020. Atviroji visuomenė Henri Bergsono supratimu: jos politinės raiškos ir antropologinis pagrindimas*. Politologija. 99, 3 (gruodž. 2020), 41-63. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2020.99.2.