[1]
Likaitė D. 2014. POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS. Politologija. 74, 2 (saus. 2014), 96-122. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3636.