(1)
Lokė B. „ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI. POL 2016, 81, 111-132.