(1)
StašienėJ. POPULIZMAS – GRĖSMĖ ATSTOVAUJAMAJAI DEMOKRATIJAI AR JOS (PA)TAISYMO PRIEMONĖ?. POL 2016, 82, 3-31.