(1)
Mackevičiūtė R. VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS GEROVĖS REŽIMŲ ORIENTACIJA Į AMŽIŲ: LENKIJOS IR VENGRIJOS ATVEJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ. POL 2016, 82, 117-172.