(1)
Matonytė I.; Morkevičius V.; Lašas A.; Jankauskaitė V. GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA. POL 2017, 85, 3-55.